Autoškola Kladno - Viktor Porkert

 

AUTOŠKOLA PŘIJME UČITELE ALESPOŃ SE sk.B Dotazy v autoškole.

Autoškola s dlouholetou tradicí a profesionálním přístupem

1)   výuka k získání řidičského oprávnění sk., A2, A, B, 

2)   školení řidičů (referentů, pro vozidla do hmotnosti 3500 kg)

3)   školení řidičů profesionálů - ŘO sk. C, C+E, D, D+E, provádíme v Kladně 

4)   příprava řidičů k přezkoušení z odborné způsobilosti (vrácení řidičského oprávnění)

5)   doplňující výcvik

6)   kondiční jízdy 

 

Bez skrytých poplatků a možnost splátek bez navýšení

 

 

 

 Vážené budoucí řidičky, vážení budoucí řidiči,

děkujeme Vám, že jste se obrátili na naši autoškolu. Naším hlavním cílem je kvalitně připravit každého uchazeče jak po teoretické, tak po praktické stránce. Proto v našem týmu pracují zkušení, kvalifikovaní a především trpěliví učitelé, jejichž snahou je dovést Vás k úspěšnému absolvování závěrečné zkoušky.

Máme k dispozici dvě učebny, první učebna je vybavená projekční technikou a slouží k výuce teoretické části kurzů. Druhá je  vybavena počítači pro výuku a zkoušky a moderním digitálním autotrenažérem.

Neustále obměňujeme vozový park, pro výuku používáme tato vozidla:  Suzuki (A2), Kawasaki ER650E (A), dvě vozidla Škoda Fabia s klimatizací (B), Iveco (C) a valníkový nákladní přívěs (C+E) .

Pro  držitele řidičského oprávnění skupiny B nabízíme školení řidičů referentů. Kromě autoškoly jsme také akreditovaným školicím střediskem a provádíme pravidelná školení pro držitele průkazu profesní způsobilosti řidiče a rovněž vstupní školení pro získání průkazu.

Po telefonické domluvě se na nás můžete obrátit kdykoliv, vzhledem k tomu, že provozovna autoškoly je v místě našeho bydliště.

Pro přijetí do výuky je třeba vyplnit žádost a nechat si potvrdit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti od Vašeho praktického lékaře (v době podání žádosti nesmí být lékařský posudek starší více než 3 měsíce). Oba dokumenty jsou ke stažení na našich stránkách v sekci JAK ZAČÍT.

Pro případné dotazy jsme tu pro Vás prostřednictvím elektronické pošty ZDE nebo můžete využít dalších kontaktních udajů v sekci KONTAKT.

Výhodou pro Vás je absolvování celých zkoušek v místě naší autoškoly, nebudete tedy muset složitě přejíždět mezi teoretickou a praktickou částí zkoušky.

Přejeme mnoho najetých kilometrů bez nehod.

Viktor Porkert, majitel autoškoly

 

 

 

Autoškola Kladno - souhrn

Autoškola Kladno - základní fakta

Autoškola Kladno - Co je Autoškola

Autoškola je fyzická nebo právnická osoba, která smí vzdělávat uchazeče o získání nebo rozšíření řidičského oprávnění nebo o jiné zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Ve většině států potřebuje k této činnosti zvláštní oprávnění od státních úřadů.

Autoškola Kladno - Metody výuky

Teoretická výuka probíhá obvykle docházkou do speciální školní budovy či třídy, v níž je látka obvyklým školním způsobem vykládána přednášejícími zaměstnanci autoškoly. Protože soubory testových otázek jsou v České republice zveřejněny, významnou část teoretické přípravy často zaujímá jejich opakované vyplňování nanečisto. Po roce 2000 je k této činnosti ve stále větší míře využívána výpočetní technika.

Praktický výcvik probíhá v mnoha autoškolách nejprve na trenažérech. Praktická výuka jízdy (i údržby) probíhá zpravidla zpočátku na k tomu účelu určených plochách či okruzích nebo na bezpečných málo frekventovaných komunikacích. Další fáze výcviku již probíhají v plném provozu, přičemž instruktor sedí (jde-li o automobil) na sedadle vedle řidiče a má možnost korigovat jeho chyby (zpravidla i částečně zdvojeným řízením).

Autoškola Kladno - Vozidla pro výcvik

Vozidla určená k výcviku mají být zřetelně označena. Obvykle se používá nápis „Autoškola“ v příslušném jazyce, zpravidla na bocích vozidla nebo na střešní tabuli. Z německého prostředí i do České republiky pronikl zvyk označovat výcviková vozidla výrazným bílým písmenem L (patrně z německého lernen - učit se) na modrém pozadí (někdy i zvýrazněním písmene L ve slově „autoškola“).

Vozidla obvykle mívají částečně zdvojené řízení, na stanovišti spolujezdce (instruktora) bývá druhá sada ovládacích pedálů (někdy také jen brzdový a spojkový pedál), takže může instruktor v případě potřeby kdykoliv zastavit vozidlo.

Na motocyklech obvykle sedí instruktor za frekventantem kursu. Motocykl je vybaven dvojitými řidítky, přičemž na řidítkách pro instruktora se nachází pouze spojka a brzda.

Získání řidičského oprávnění - Autoškola Kladno

Pro absolvování kurzu v autoškole musí žadatel o řidičské oprávnění úspěšně složit:

  • zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy formou testu na PC, k jejichž procvičování byl ministerstvem dopravy vyvinut web eTesty,
  • zkoušku z praktické jízdy,
  • zkoušku ze znalostí ovládání a údržby vozidla s ústní odpovědí, počet otázek je závislý na druhu řidičského oprávnění (sk. A - 1 otázka., sk. B - 2 otázky, sk. C - 3 otázky, sk. D - 4 otázky)

Výkon při zkoušce je hodnocen zkušebním komisařem, který je k této činnosti pověřen příslušnou obcí s rozšířenou působností. Nadřízený orgán Ministerstvo dopravy ČR. Upravuje zákon č. 247/2000 Sb., vyhláška č. 167/2000 Sb. V minulosti býval zkušebním komisařem policista pověřený Policií České republiky.

Řidičské oprávnění se osvědčuje udělením řidičského průkazu, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů.

Zdokonalování odborné způsobilosti - Autoškola Kladno

Řidiči, kteří jsou povinni se účastnit zdokonalování odborné způsobilosti (profesionální řidiči nad 3,5 t) získají profesní průkaz v Akreditovaném středisku výuky a výcviku. Dle zákona 374/2007 Sb. musí absolvovat 140h (280) vstupní školení a dále pravidelné každoroční školení (7 h ročně, 35 h v průběhu 5 let).

Od roku 2008 byla uzákoněna možnost po absolvování příslušného školení odečíst několik trestných bodů v rámci bodového systému hodnocení řidičů.