Autoškola Kladno - Viktor Porkert

Jsme autoškola s mnohaletou tradicí a  dobře připravíme žáky. Jsme klidní a jistě budete spokojeni.

V této autoškole se opravdu naučíte dobře jezdit.

Provádíme výuku sk. B doklady, lékařské potvrzení + přihláška

Kdo má zájem, provádíme i vrácení řidičského oprávnění.

 

 

Autoškola Kladno - souhrn

Autoškola Kladno - základní fakta

Autoškola Kladno - Co je Autoškola

Autoškola je fyzická nebo právnická osoba, která smí vzdělávat uchazeče o získání nebo rozšíření řidičského oprávnění nebo o jiné zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Ve většině států potřebuje k této činnosti zvláštní oprávnění od státních úřadů.

Autoškola Kladno - Metody výuky

Teoretická výuka probíhá obvykle docházkou do speciální školní budovy či třídy, v níž je látka obvyklým školním způsobem vykládána přednášejícími zaměstnanci autoškoly. Protože soubory testových otázek jsou v České republice zveřejněny, významnou část teoretické přípravy často zaujímá jejich opakované vyplňování nanečisto. Po roce 2000 je k této činnosti ve stále větší míře využívána výpočetní technika.

Praktický výcvik probíhá v mnoha autoškolách nejprve na trenažérech. Praktická výuka jízdy (i údržby) probíhá zpravidla zpočátku na k tomu účelu určených plochách či okruzích nebo na bezpečných málo frekventovaných komunikacích. Další fáze výcviku již probíhají v plném provozu, přičemž instruktor sedí (jde-li o automobil) na sedadle vedle řidiče a má možnost korigovat jeho chyby (zpravidla i částečně zdvojeným řízením).

Autoškola Kladno - Vozidla pro výcvik

Vozidla určená k výcviku mají být zřetelně označena. Obvykle se používá nápis „Autoškola“ v příslušném jazyce, zpravidla na bocích vozidla nebo na střešní tabuli. Z německého prostředí i do České republiky pronikl zvyk označovat výcviková vozidla výrazným bílým písmenem L (patrně z německého lernen - učit se) na modrém pozadí (někdy i zvýrazněním písmene L ve slově „autoškola“).

Vozidla obvykle mívají částečně zdvojené řízení, na stanovišti spolujezdce (instruktora) bývá druhá sada ovládacích pedálů (někdy také jen brzdový a spojkový pedál), takže může instruktor v případě potřeby kdykoliv zastavit vozidlo.

Na motocyklech obvykle sedí instruktor za frekventantem kursu. Motocykl je vybaven dvojitými řidítky, přičemž na řidítkách pro instruktora se nachází pouze spojka a brzda.

Získání řidičského oprávnění - Autoškola Kladno

Pro absolvování kurzu v autoškole musí žadatel o řidičské oprávnění úspěšně složit:

  • zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy formou testu na PC, k jejichž procvičování byl ministerstvem dopravy vyvinut web eTesty,
  • zkoušku z praktické jízdy,
  • zkoušku ze znalostí ovládání a údržby vozidla s ústní odpovědí, počet otázek je závislý na druhu řidičského oprávnění (sk. A - 1 otázka., sk. B - 2 otázky, sk. C - 3 otázky, sk. D - 4 otázky)

Výkon při zkoušce je hodnocen zkušebním komisařem, který je k této činnosti pověřen příslušnou obcí s rozšířenou působností. Nadřízený orgán Ministerstvo dopravy ČR. Upravuje zákon č. 247/2000 Sb., vyhláška č. 167/2000 Sb. V minulosti býval zkušebním komisařem policista pověřený Policií České republiky.

Řidičské oprávnění se osvědčuje udělením řidičského průkazu, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů.

Zdokonalování odborné způsobilosti - Autoškola Kladno

Řidiči, kteří jsou povinni se účastnit zdokonalování odborné způsobilosti (profesionální řidiči nad 3,5 t) získají profesní průkaz v Akreditovaném středisku výuky a výcviku. Dle zákona 374/2007 Sb. musí absolvovat 140h (280) vstupní školení a dále pravidelné každoroční školení (7 h ročně, 35 h v průběhu 5 let).

Od roku 2008 byla uzákoněna možnost po absolvování příslušného školení odečíst několik trestných bodů v rámci bodového systému hodnocení řidičů.