Ceník

Cena výcviku sk.B................................15000 Kč

vrácení ŘO.............................................4000 Kč + KJ

KJ............................................................500 Kč/j1h

profesní školení ...7 hod...................... 1200 Kč

školení referentů ................................... 500 Kč/os

nad. 5 lidí................................................400 Kč/os

nad 15 lidí...............................................300 Kš/os

Předčasný odchod z autoškoly  ...........1500 Kč