Jak začít

  

 

Pokud máte zájem o kurz v naší autoškole, je důležité splnit tyto 3 podmínky:

1)    vyplníte žádost

2)    praktický lékař Vám potvrdí lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - potvrzení nesmí být starší 3 měsíců

 3)   vše přinesete k nám a zaregistrujete se... :-)  

 

 

Žádost si můžete stáhnout a vytisknout zde.  !!!POZOR!!! - ŽÁDOST MÁ DVĚ STRANY, JE NUTNÉ JI VYTISKNOUT OBOUSTRANNĚ NA JEDEN LIST PAPÍRU!!!

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti je ke stažení zde. TENTO DOKUMENT VYTISKNĚTE NA ZVLÁŠTNÍ LIST PAPÍRU.